Garda Sperregjerde Smart med refleks for god synlighet i trafikkerte områder. Gjerdet er tilsvarende som vanlig Sperregjerde Smart (art.nr. 1008), men leveres med påmontert refleksplate.

  • Garda Art.nr: 1008 m / refleks.
  • Mål (H x B): 1100×2300 mm.
  • Vekt: 10,7 kg

Vi tilbyr ulike typer sperregjerder som sikrer best mulig gjennomføring av festivaler, konserter, idrettsarrangementer. Våre lave byggegjerder (F1) blir også i stor grad benyttet som sperregjerder.